آمار سفارشی استخراج نمی‌کنیم/ شیب نزولی نرخ تورم در حال ضعیف شدن است