سرلشگر صفوی: اشغال افغانستان و عراق به نفع سیاسی ایران تمام شد/ احتمال تقسیم عراق، سوریه و یمن وجود دارد