دو نمایشگاه دام و طیور و صنایع غذایی برگزار می شود