سردار صفوی: اشغال افغانستان و عراق به نفع ایران تمام شد / 2 دشمن شرق و غرب ما از بین رفتند / احتمال تقسیم عراق، سوریه و یمن وجود دارد