نمایشگاه دام، طیور و صنایع غذائی آغاز به کار می‌کند