ارزش معاملات بورس تهران به ۱۱۱۳۹ میلیارد ریال رسید