حسن بیادی: قالیباف برای کاندیداتوری شرط دارد/ اصولگرایان گزینه قابل بحث ندارند