بهره برداری رژیم صهیونیستی از آتش سوریه/ نگاه ها باید بر رژیم اشغالگر قدس متمرکز شود