تکرار ادعای کره‌شمالی درباره تبدیل شدن به کشوری هسته‌ای