اعلام آمادگی شورای شهر کاشان برای حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری