دستورالعمل عرضه اولیه در حال اصلاح است/در عرضه‌های اولیه به سیستم فشار زیادی می‌آید