قیمت کویید در ایران اعلام شد/ ایران خودرو جایگزین سایپا / توضیح درباره بن رو