آنکارا: ادامه جنگ در سوریه به جنگ جهانی سوم می‌انجامد