فرمانده نیروی زمینی ارتش: دشمن نقاب از چهره برداشته و به صورت آشکارا وارد عمل شده‌است