یک سرکرده گروه تروریستی داعش به نام احمد خطاب عمر در موصل به هلاکت رسید