هیچ موضوعی مهم‌تر از توسعه صنعت نفت و گاز نیست/ رساندن تولید نفت به زمان پیش از تحریم‌ها بیانگر توانمندی ایران در بخش فنی و مهندسی است