احتمال آوارگی 100 هزار عراقی در جریان عملیات موصل/درخواست 61 میلیون دلار برای کمک به آوارگان