دلیل عدم فعالیت سامانه برخط در عرضه اولیه امروز/ شفاف سازی تخصیص 40 درصدی سهام به کارکنان