تخریب مقرهای داعش در حمله هوایی به شمال صلاح الدین