ائتلاف بین المللی: بازپس گیری موصل چند هفته طول می کشد