آغاز عملیات آزادی موصل، سرخط روزنامه های روسیه/ 26 مهر ماه