وعده رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای برای حل مشکل استخدام مربیان حق‌التدریس