معاون سیاسی سپاه: سپاه از معرفی مصداق و شخصیتی خاص در انتخابات اجتناب می‌کند/ نیروهای سیاسی به ابهت نیروهای مسلح خدشه وارد نکنند