آغاز تولید انبوه تراشه های 10 نانومتری بوسیله شرکت سامسونگ