تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکلات مسکن مهر با حضور ۵ وزیر/ ۸۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر پرداخت نشد