فیلم/لحظه اعزام «حشد الشعبی» به عملیات آزادسازی موصل