تشدید تظاهرات خشونت بار در اتیوپی/ دولت شبکه های ارتباطی را مسدود کرد