معامله 20 هزار تن نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی