گرامیداشت شانزدهمین سالروز عرضه سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در بورس تهران