اعضای کمیسیون شوراها با تولیت آستان قدس دیدار می‌کنند