اسکای نیوز: ارتش ترکیه مواضعش را در مرز با عراق تقویت کرد