رزمایش دریایی مشترک عربستان و بحرین در آب‌های خلیج فارس