دغدغه‌ بحران در صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد/ جزییات وضعیت «شپترو»،«جم» و «فاهواز»