قرارگاه مبارزه با قاچاق در 19 استان مرزی ایجاد شد/ کشف 1200 انبار نگهداری محموله قاچاق در تهران