اردوغان: هدف از عملیات سپر فرات، پاکسازی مناطق مرزی از تروریست‌ها است