آخرین وضعیت جاده‌های منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه