وزرای خارجه اتحادیه اروپا اوضاع سوریه را بررسی می‌کنند