پیام معاون اجرایی رییس جمهور به مناسبت روز استاندارد