اردوغان: ترکیه در بعشیقه حضور دارد/ چگونه ممکن است من وارد موصل نشوم؟