۱۰۰۰ سال قبل ایرانی‌ها به ژاپنی‌ها درس ریاضیات می‌دادند!