توافق آمریکا و عربستان برای انتقال داعش از «موصل» به خاک سوریه