لزوم حضور مستقیم شرکت­‌های صادراتی در کشورهای هدف/ آمار پایین جذب سرمایه‌گذاری خارجی