تحریم شرکت ملی نفتکش اجرا نمی‌شود/ برگزاری مناقصه آزادگان جنوبی در آذرماه/ شرکت‌های ایرانی با جوینت خارجی بیایند