آغاز عملیات آزادسازی موصل؛ سر خط روزنامه های اتریش؛ 26 مهر