آغاز عملیات بازپس گیری موصل؛ سرخط روزنامه های اسپانیا / 26مهر