برپایی دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات موتورخانه و اصول احتراق