۱۰۰۰ سال قبل ایرانی‌ها به ژاپنی‌ها درس ریاضیات می‌دادند!/یافته‌های جدید از یک قطعه چوب باستانی