شمارش معکوس برای فرود سطح‌نشین اروپا و روسیه بر سطح مریخ/در جستجوی حیات