سخنان جالب توجه وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره سوریه