روایت خواندنی از آبگوشت‌خوری احمدی‌نژاد و مشایی در پاستور